VADOVŲ REKOLEKCIJOS Neringoje

2019 Gegužės 17 - 19 d.

Kviečiame buvusius ir esamus vadovus, kuriems jau daugiau nei 18 metų, atvykti į Vadovų Rekolekcijas.

Yra prasminga susiburti buvusiems vadovams ir dar esantiems vadovams apmąstyti Neringos stovyklos įtaką jų gyvenime ir ateičiai.

Registracijos formą surasite

čia.

Programos aprašą surasite

čia.

Find Us Lithuanian English
40