Neringos paramos koncertas - Putname

2017 m. balandžio 1 d.

Koncertas vyks Putname seserų sodyboje: 600 Liberty Hwy., Putnam, CT 06260.

Po koncerto kviečiame pasivaišinti ir pabendrauti.
Neringos paramos koncertai vyksta jau daug metų. Pastarųjų metų koncertai:

2016Jono Kublicko (gitara) koncertas Putname
2015Eglės Jarkovos (smuikas) koncertas Putname
2014Dovo Lietuvninko ir koncertas Putname
2013Vytauto V. Landsbergio koncertas Bostone
2012"Varpelio" choro (NJ) koncertas Putname
2011Kęstučio Daugirdo, Simonos Jakubėnaitės ir Liutauro Janušaičio koncertas Putname
2010"Volungės" choro (Kanada) koncertas Putname


Find Us Lithuanian English
40