Šeimų stovykla

lietuvių kalba

Kas yra šeimų stovyklos?

Tai nuostabi proga šeimoms pabendrauti, pasilinksminti, stovyklauti kartu, pailsėti nuo namų rūpesčių, apsuptiems pasakiškos gamtos ir lietuviškos, krikščioniškos dvasios Romos katalikų bažnyčios tradicijoje. Ugdome jaunimo norą stovyklauti ateityje.

Ką mes darome stovykloje?

Stovyklose vyksta lietuvių kultūros pažinimas per dainas, šokius, vaidinimus, liaudies meną ir kitus užsiėmimus. Suteikiamos progos šeimoms pasimelsti kartu. Be kultūrinės bei dvasinės programos vyksta sportas, maudynės, gamtos malonumai, meno pamokėlės. Tėveliai patys tvarko stovyklos programą. Programa ir užsiėmimai sudaromi visiems dalyvaujant pagal talentus ir sugebėjimus. Renginiai vyksta vaikams pagal amžių, atskiri užsiėmimai vyksta tėveliams ir taip pat būna bendri vakarai visiems kartu, visai stovyklai. Neringos vadovai padeda tėveliams pravesti programas.

Kaip gyvename?

Dažniausiai viena ar dvi šeimos dalinasi nameliu (iš viso yra 13 namelių). Turime ir kelis atskirus kambarius salėje ir ligoninėje mažesnėms šeimoms. Kiekviename namelyje yra tualetas ir kriauklė nusiprausti, o bendri dušai yra namelių rajone. Yra skalbykla. Maistą parūpina ir ruošia stovyklos šeimininkai.

Kas gali dalyvauti?

Kviečiame lietuviškai kalbančias šeimas su jaunais vaikais. Programos rengiamos vaikams nuo maždaug 3 iki 10 metų amžiaus.Find Us Lithuanian English
lithuanian family