Vaikų Stovykla

Lietuvių Kalba

(7-16 m. vaikams)


BENDRAI APIE STOVYKLĄ

KAIP VAIKAI GYVENA

Po 10 vaikų, paskirstyti pagal amžių, gyvena namelyje su vadovais. Kiekviename namelyje yra tualetas ir kriauklė, o bendri dušai yra netoli.

NERINGOS VADOVAI

Visiems namelių vadovams yra bent 18 m. Vadovai yra kūrybingi, atsakingi, mokantys kalbėti lietuviškai, turintys patirties darbe su vaikais. Programas praveda namelių ir programos vadovai, stovyklos kapelionas ir Nek. Pr. Marijos Seserys.

STOVYKLOS DIENOTVARKĖ

Diena pradedama malda, pusryčiais, vėliavų pakėlimu ir apsitvarkymu. Iki pietų vyksta įvairūs užsiėmimai ir pamokėlės: dainos, tautiniai šokiai, skaitymo būreliai, gamtos pažinimas, menas, drama, sportas, žaidimai, pasikalbėjimai, lituanistikos pamokos ir tikybos (Romos katalikų) pamokėlės, liturgija, sakramentai. Po pietų: laisvalaikis, maudymasis, taip pat užsiėmimai ir pamokėlės būreliuose. Po vakarienės ir vėliavų nuleidimo vyksta įvairios vakarinės programos pagal dienos temą.Find Us Lithuanian English
play