Stovyklos vedėjai

Stovyklos vedėja

Regina Kulbis

Tel.: 978-582-5592

El. p. regina@neringa.org


Stovyklos vedėjos pavaduotoja

Dana Vainauskienė

El. p. dana@neringa.org


Vedėjų asistentas

Aidas Kupčinskas

El. p. aidaszk@yahoo.com


Sveikiname 2017 m. vasaros programų koordinatores/ius!

Angliškai kalbančių šeimų stovykla - Jurate Blume, Rebecca Booth, Christina Heerey

Lietuviškai kalbančių šeimų stovykla - Ona Stanevičius-Mills, Vydas Marijošius

Lietuviškai kalbančių vaikų stovykla - Dr. Aldona Lingertaitienė, pav Aleksandra Spencer

Lietuviškai kalbančio jaunimo "Trečia savaitė" - Vaida Meižienė, Rūta Puškorienė

Angliškai kalbančių vaikų stovykla - Eric Narkevičius, pav. Gaila Narkevičienė

Angliškai kalbančio jaunimo "Trečia savaitė" - Atiana Benoit ir Ray Stemplys

Meno8Dienos - Gintarė Bukauskienė, Danguolė Kuolienė, Reda Limantienė, Janė Venckutė-ŽirlienėFind Us Lithuanian English
directors