Stovyklos vedėjai

Stovyklos vedėja

Regina Kulbis

Tel.: 978-582-5592

El. p. regina@neringa.org


Stovyklos vedėjos pavaduotoja

Dana Vainauskienė

El. p. dana@neringa.org


Vedėjų asistentas

Aidas Kupčinskas

El. p. aidaszk@yahoo.com


Sveikiname 2018 m. vasaros programų koordinatores/ius!

Angliškai kalbančių šeimų stovykla - Jurate Blume, Rebecca Booth, Christina Heerey

Lietuviškai kalbančių šeimų stovykla - Gailutė Kligytė, Vydas Marijošius

Lietuviškai kalbančių vaikų stovykla - Vida Kairienė, pav Jolita Segur

Lietuviškai kalbančio jaunimo "Trečia savaitė" - Vaida Meižienė, Rūta Puškorienė

Angliškai kalbančių vaikų stovykla - Eric Narkevičius, pav. Gaila Narkevičienė

Angliškai kalbančio jaunimo "Trečia savaitė" - Atiana Benoit ir Ray StemplysFind Us Lithuanian English
directors