Neringa Stovykla

NERINGA

Neringa Stovykla

PRŪDAS

Neringa Stovykla

LAUŽAS/CAMPFIRE

Neringa Stovykla

KOPLYČIA/CHAPEL

Neringa Stovykla

AKMENYS

Neringa Stovykla

GEDIMINO PILIS/CASTLE

Neringa Stovykla

VALGYKLA

Neringa Stovykla

SPORTO AIKŠTĖ

Neringa Stovykla

OBELIS

Neringa Stovykla

VĖLIAVŲ AIKŠTĖ

Neringa Stovykla

PASAKŲ NAMELIS/STORY HOUSE

Neringa Stovykla

BERŽŲ ŠVENTOVĖ/BIRCH SHRINE

NERINGOS STOVYKLA

Neringos stovyklos tikslai yra ugdyti krikščioniškumą Romos katalikų bažnyčios tradicijoje, lietuviškumą ir pozityvius charakterio bruožus. Stovykloje yra sudaroma proga vaikams bendrauti su savo bendraamžiais, lietuviškumą ir krikščioniškumą ugdančioje aplinkoje. Programas praveda namelių ir vyresnieji vadovai, stovyklos kapelionas ir Marijos Nek. Pr. Seserys.

Šalia stovyklų kartais susiburia buvę stovyklautojai. Jeigu kitos organizacijos norėtų išsinuomoti Neringos patalpas, prašome kreiptis į stovyklos vadovybę.

2018 vasaros kalendorius

Birželio 23 - 28Šeimų stovykla anglų kalba
Liepos 1 - 7Lietuviškai kalbančių Šeimų stovykla
Liepos 8 - 22Stovykla lietuvių kalba (7-16 m. vaikams)
Liepos 22Lietuvių Susiartinimo Šventė/Putnamo Piknikas
Liepos 22 - 28"Trečia savaitė" stovykla lietuvių kalba (12-16m. jaunimui)
Liepos 29 - Rugpjūčio 11Stovykla anglų kalba (7-16 m. vaikams)
Rugpjūčio 11 - 18"Trečia savaitė" anglų kalba (12-16m. jaunimui)
Rugpjūčio 22 - 26Kultūros dienos '18 (21+)

Visą Neringos kalendorių galima rasti čia

Find Us Lithuanian English
Camp Neringa